Pozivamo članove grupa R i I, kao i nove članove, da dođu na trening u ponedjeljak 17. rujna 2018. u 19,00 sati! Grupa O dolazi na trening u 20,00 sati!