6.10.2018.                                          Plivaj srcem, Banja Luka

27.10. 2018.                                       Poletarac, Novi Sad