10. i 11. 11. 2018.                      Miting Mladosti, Zagreb

17.11.2018.                                 Malena, Slavonski Brod

24. i 25.11.2018.                       Regionalno PH, Vukovar

01.12.2018.                                Feniks, Sombor

21.-23.12.2018.                        Prvenstvo Hrvatske, Rijeka