U petak, u subotu i u ponedjeljak, 2., 3. i 5. travnja 2021., neće biti treninga!